Skip to content

Rahul Bhai Kartoy Dava N Lakhach Bakshis Lava Lyrics | Pratik Mhatre | Ajay Gaikwad

Rahul Bhai Kartoy Dava N Lakhach Bakshis Lava Is Aagri Koli Song Sung By Pratik Mhatre, Ajay Gaikwad, Lyrics Written By Ajay Gaikwad And Rahul Bhai Kartoy Dava N Lakhach Bakshis Lava Lyrics Privided By Lyrics Marathi.

Song Credit

Song : Rahul Bhai Kartoy Dava N Lakhach Bakshis Lava
Singer : Pratik Mhatre, Ajay Gaikwad
Lyrics : Ajay Gaikwad
Music Label : Pratik Mhatre

Rahul Bhai Kartoy Dava N Lakhach Bakshis Lava Lyrics In Marathi And English